1. Parotěsná fólie
  2. Tepelná izolace
  3. Geotextílie
  4. Hydroizolační fólie FATRAFOL 818
  5. Drenážní vrstva (Fatradren)
  6. Smyčková rohož
  7. Geotextílie Fatratex
  8. Substrát
  9. Vegetační vrstva

Podívejme se blíže na nejpodstatnější pozitivní vlivy. Střechy s vegetačním porostem vhodně regulují odvodňování městských aglomerací, zejména průmyslových a obchodních zón. Tento fakt je zajímavý zejména u velkých ploch, zasahujících významným způsobem do původní krajiny a měnících jejich odvodňovací poměry. Půdní substrát s vegetací dokáže zachytit až 90 objemových procent vody.

Pozitivní funkce zelených střech

Důležitou funkcí je zlepšení tepelné izolace objektu. Díky vzduchovým mezerám a mikrobiálním pochodům v zemině může zelená střecha zlepšit tepelnou stabilitu prostoru až o 25%. Za zmínku stojí i estetická funkce, jež pozitivně mění vzhled města a nechává vznikat nové relaxační zóny.

Nesmíme zapomenout ani na hygienické funkce v podobě zachycování polétavého prachu, absorpce oxidu uhličitého a snížení hladiny hluku až o 40 decibelů. V neposlední řadě je tu i ekonomický efekt. Nejen že lze se zelenou střechou ušetřit peníze za energie, vegetační porost navíc chrání funkcionalitu střechy a zvýší životnost izolace až o dvojnásobek.

Vegetační vrstva zelených střech

Pozornost je třeba klást i na porost střechy jako takový. Při použití hydroizolační fólie FATRAFOL 818 lze na střeše pěstovat dvojí typ vegetace:

  • intenzivní střechy (vyšší traviny, letničky, trvalky, keře nízké, střední)
  • extenzivní střechy (mechy, lišejníky, rozchodníky, netřesky, aridní traviny).

Intenzivní porost na vegetační střeše

Intenzivní střechy vyžadují větší péči a jsou nákladnější na zbudování než střechy extenzivní. Vhodné jsou zejména pro velké plochy a objekty s reprezentativní funkcí. Na intenzivních střechách lze pěstovat užitné plodiny.

Extenzivní porost na vegetační střeše

Střechy extenzivní jsou nenáročné na údržbu a jejich cena je nižší. Celkové náklady v tomto případě vzrostou zhruba o 10% oproti střeše bez vegetační vrstvy.

Obtíže zelených střech

Na konec zmíníme obtíže při budování střešních zahrad. Tou hlavní je statika střešní konstrukce, jež může být narušena těžší vegetační vrstvou. Dále je tu nutnost údržby vegetace. Alespoň jednou za rok je nezbytné střechu vyplít, porost ošetřit a pohnojit. Zásadní je i výběr izolační fólie, jež musí zvládat zvýšené zatížení  vegetační vrstvou.Hydroizolace

 

 

   

MINORITNÍM VLASTNÍKEM BLUESTONE OFFICE s.r.o   p.HRUBÝ

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu BLUESTONE OFFICE s.r.o., zakázáno. Provozovatelem serveru BLUESTONE OFFICE s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 04131134, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243012

https://www.youtube.com/watch?v=yISdTvCRA4s&feature=youtu.be