APLIKACE DUTINKOVÉHO SVÁRU-kontrola po celou životnost stavby

Veškeré problémy spojované s ochranou životního prostředí formou izolací staveb, zajistíme aplikací dutinkového sváru.

- zabránění vyluhování nebezpečných látek do životního prostředí v okolí staveb

- zamezení vnikání vody do konstrukcí a vnitřního prostředí ( tunelů  a pozemních staveb )

- udržování toku vody a zabránění , popř. omezení jejího prosakování mimo koryto nebo ohraničující konstrukce ( kanály)

- zadržování kapalin a zabránění jejich prosakování do ohraničujících těles a konstrukcí

- zabránění kontaminace okolní zeminy , podzemních vod nebo vodních zdrojů ( pozemní komunikace ,železnice a jiné dopravní plochy ).

V rámci realizací pozemních staveb zajištuje izolace ochranu jejich konstrukcí a vnitřního prostředí proti nežádoucímu působení vody . Současně může izolační vrstva bránit pronikání plynů ( radonu ,metanu,-----) do stavby.