Koloběh dusíku

1-proces v koloběhu dusíku

1-Diozotrofie

2-Asimilace

3-Amonifikace

4-Nitrifikace

5-Denitrifikace

6-Amonizace

7-Anammox

1-Dusík se zabuduje do amonných iontů tuto reakci zvládají jen u některé prokavyotické organismy.

2-Při asimilaci se začleňuje dusík do těla organizmů.U rostlin , které přijímají dusík. Jako dusičnany, případně jako amonné ionty přímo z půdy.

3-Je přeměna dusíkatých látek zpět na amoniak.Tento jev zprostředkovávají rozkladači ,tedy zejména bakterie a houby. Amonifikace je tedy jednim z pochodů biologického rozkladu.

4-Nutrifikace neboli oxidace amoniaku-probíhá ve dvou krocích - nejdříve se tvoří dusitany a dále pak dusičnany. Nitritační bakterie převádí dusitany na dusičnany.

5-Denitrifikace je proměna dusičnanů na plynný dusík.

6-Amonizace při dezinfekci pitné vody je přeměnován půdní organický dusík na dusík amoniakální a ten nitrifikuje dusík na nitrátový.

7-Anammox proces založen na vyplachování nitratačních mo ze systému.Bakterie v procesu nám oxidují amoniakální dusík.

 

 

   

MINORITNÍM VLASTNÍKEM BLUESTONE OFFICE s.r.o   p.HRUBÝ

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu BLUESTONE OFFICE s.r.o., zakázáno. Provozovatelem serveru BLUESTONE OFFICE s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 04131134, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243012

https://www.youtube.com/watch?v=yISdTvCRA4s&feature=youtu.be